الوم تیک ادامه فعالیت همان تولید ظروف الومینیوم مرحوم علی تجریشی است. شروع کار ما از سال ۱۳۳۲ در خیابان مولوی ایستگاه سعادت شروع شد وارد کننده انواع شمش الومینیوم تولید کننده انواع ورق و گرده های ریز و درشت الومینیومی و تولید انواع مختلف ظروف الومینیوم از جمله ظروف و قابلمه و سیخ های کبابی گوشه ای از فعالیت های مرحوم علی تجریشی بوده است. از سال ۱۳۸۳ علیرضا وفاییان نوه دختری مرحوم حاج علی تجریشی نیز در کنار پدر بزرگ خود ازجمله جوان ترین تولید کنندگان و فروشندگان این صنف قرار گرفت. در سال ۱۳۸۹ با در گذشت پدربزرگ خود حاج علی تجریشی با کوشش فراوان مدارج علمی و تجربی را کسب نمود و مدرک دکترای خود را تقدیم این بزرگوار کرد، سپس این شغل اجدادی را ادامه داده و هم اکنون در خدمت رسانی در این صنعت فعالیت گسترده دارد او توانست جواز کسب خود را در سال ۱۳۹۰ در کنار اعتبار پدربزرگش و شایستگی خود از اتحادیه الومینیوم سازان دریافت نماید و برند آلوم تیک را تاسیس نمود.